Shopping Cart

No Proizvods in the cart.

Politika Privatnosti

Ko smo mi

MILOŠ MARKOVIĆ PR SERVIS BELE TEHNIKE I KLIMA UREĐAJA SERVISERI MB SREMČICA, Dvoržakova 58 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

MILOŠ MARKOVIĆ PR SERVIS BELE TEHNIKE I KLIMA UREĐAJA SERVISERI MB SREMČICA prikuplja sledeće podatke o ličnosti: Email adresa: kontak@prodajaklima.com

Svrha obrade i pravni osnov

MILOŠ MARKOVIĆ PR SERVIS BELE TEHNIKE I KLIMA UREĐAJA SERVISERI MB SREMČICA koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Obrada transakcija
Komunikacija sa  korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

MILOŠ MARKOVIĆ PR SERVIS BELE TEHNIKE I KLIMA UREĐAJA SERVISERI MB SREMČICA podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

MILOŠ MARKOVIĆ PR SERVIS BELE TEHNIKE I KLIMA UREĐAJA SERVISERI MB SREMČICA štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka
Sistem privilegija i rola

MILOŠ MARKOVIĆ PR SERVIS BELE TEHNIKE I KLIMA UREĐAJA SERVISERI MB SREMČICA čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   1 godinu

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

MILOŠ MARKOVIĆ PR SERVIS BELE TEHNIKE I KLIMA UREĐAJA SERVISERI MB SREMČICA ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

MILOŠ MARKOVIĆ PR SERVIS BELE TEHNIKE I KLIMA UREĐAJA SERVISERI MB SREMČICA ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

MILOŠ MARKOVIĆ PR SERVIS BELE TEHNIKE I KLIMA UREĐAJA SERVISERI MB SREMČICA ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem MILOŠ MARKOVIĆ PR SERVIS BELE TEHNIKE I KLIMA UREĐAJA SERVISERI MB SREMČICA na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Dvoržakova 58 kontak@prodajaklima.com

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.